147

Planning des examens

planning des examens

Délibérations

deliberation

Documents Utils

documents utils

Notes d'examen et Corrigé type 3eme Année et Note aux Etudiants 

Notes d'examen et Corrigé type 2eme Année et Note aux Etudiants 

 إعلان -

  Histologie إعلان خاص بطلبة السنة الثانية طب فيما يخص برمجة حصة-

- Consultation ( Module Biochimie )

- Corrigé Type Module Biochimie

- Note d'examen Module Biochimie 

- Note d'examen Module Physiologie Digestive 

- Note d'examen de UIE 2 Module Histologie 

Corrigé Type Module Histologie  

 - Note d'examen Module Anatomie

                    -  Notes d'examen TP module Anatmie

- Corrigé Type Module Anatomie 

  - توزيع الأفواج إمتحان للوحدة 2 سنة ثانية طب 

                                                                                                                                                                                     - نتائج إمتحان الوحدة لمقياسBiophysique

                                                                                                                                                                                                              - إعلان خاص بالسنة الثانية                        

                                                                                                                                                                                                                      - توزيع الأفواج لإمتحان إثبات المستوى للغة الفرنسية و الأنجليزية 

                                                                                                                                                     UIE (cardiovasculaire, Respiratoire et Organes hématopoiétique) توزيع الأفواج لإمتحان الوحدة -                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                     physiologie  إعلان خاص بالسنة الثانية طب فيما يخص برنمجة إمتحان لمقياس- 

                                                                                                                                                                                                 إعلان خاص بالسنة الثانية طب فيما يخص إثبات المستوى للغتين الفرنسية و الأنجليزية   -

Notes d'examen et Corrigé type 1er Année et Note aux etudian

                                                                                                                                         - نتائج إمتحان الوحدة لمقياس Médecine du travail                                                                                                                    

                                                                                                                             - نتائج إمتحان الوحدة لمقياس Physiologie

                                                                                                                                                                                            - نتائج إمتحان الوحدة لمقياس Histologie                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             - التصحيح النموذجي لمقياس Anatomie                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                - نتائج إمتحان الوحدة لمقياس TP Anatomie                             

                                                                                                                                              - توزيع الأفواج لإمتحان إثبات المستوى في اللغة الفرنسية 

                                                                                                                                                          - إعلان خاص بالسنة أولى طب فيما يخص إثبات المستوى في اللغة الفرنسية 

يوم تحسيسي حول داء السيدا  

يوم تحسيسي حول داء السيدا

بمناسبة اليوم العالمي للسيدا الذي يصادف 01 ديسمبر 2018 نظم نادي إبن سينا بكلية الطب يوم 02 ديسمبر 2018 بساحة المكتبة المركزية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة يوم تحسيسي