facebook1

Doyen de la Facultè

photo doyen

LABORATOIRES DE LA FACULTE

labo 

Planning des examens

planning des examens

Délibérations

deliberation

Documents Utils

documents utils

التمثيل الإداري لكلية الطب  

- العميــــــد

          - نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة 

                        - مصلحة التدريس 

                        - مصلحة التعليم و التقييم 

          - نائب العميد المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية 

                        - مصلحة التعاون و العلاقات الخارجية 

- الأمين العام للكلية 

          - مصلحة المستخدمين 

                        - فرع الإداريين 

                        - فرع الأساتذة 

          - مصلحة الميزانية و المحاسبة 

                        - فرع الميزانية 

                        - فرع المحاسبة 

           - مصلحة الوسائل و الصيانة 

                         - المخزني 

                         - فرع الوسائل 

                         - فرع الصيانة 

                                      - عمال النظافة 

                                      - عمال الصيانة   

          - مصلحة الأنشطة العلمية و الثقافية 

           - مسؤول المكتبة   

                          - مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي

                          - مصلحة التوجيه و البحث الببلوغرافي 

           - رئيس القسم 

                          - مساعد رئيس القسم مكلف بالتدريس و التعليم في التدرج 

                                         - مصلحة التدريس 

                                         - مصلحة التعليم و التقييم 

                          - مساعد رئيس القسم مكلف لما بعد التدرج و البحث العلمي 

                                         - مصلحة التكوين العالي لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص

                                         - مصلحة متابعة أنشطة البحث 

                        - المخابر