facebook1      download

Doyen de la Facultè

photo doyen

LABORATOIRES DE LA FACULTE

labo 

Planning des examens

planning des examens

Repartition des groupes

deliberation

Documents Utils

documents utils

التمثيل الإداري لكلية الطب  

- العميــــــد

          - نائب العميد المكلف بالدراسات و المسائل المرتبطة بالطلبة 

                        - مصلحة التدريس 

                        - مصلحة التعليم و التقييم 

          - نائب العميد المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمي و العلاقات الخارجية 

                        - مصلحة التعاون و العلاقات الخارجية 

- الأمين العام للكلية 

          - مصلحة المستخدمين 

                        - فرع الإداريين 

                        - فرع الأساتذة 

          - مصلحة الميزانية و المحاسبة 

                        - فرع الميزانية 

                        - فرع المحاسبة 

           - مصلحة الوسائل و الصيانة 

                         - المخزني 

                         - فرع الوسائل 

                         - فرع الصيانة 

                                      - عمال النظافة 

                                      - عمال الصيانة   

          - مصلحة الأنشطة العلمية و الثقافية 

           - مسؤول المكتبة   

                          - مصلحة تسيير الرصيد الوثائقي

                          - مصلحة التوجيه و البحث الببلوغرافي 

           - رئيس القسم 

                          - مساعد رئيس القسم مكلف بالتدريس و التعليم في التدرج 

                                         - مصلحة التدريس 

                                         - مصلحة التعليم و التقييم 

                          - مساعد رئيس القسم مكلف لما بعد التدرج و البحث العلمي 

                                         - مصلحة التكوين العالي لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص

                                         - مصلحة متابعة أنشطة البحث 

                        - المخابر